ISO 9001:2008 certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008. Zakres działalności objęty niniejszym certyfikatem został obejmuje: Świadczenie usług stomatologicznych. Certyfikat wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (Zarządzenie Nr 55/2008 Marszałka Województwa Lubelskiego) uprawniający Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EL-DENT Elżbieta Kornet w Zamościu do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów.